Tahiri: Pa u caktuar numri i ministrive dhe përfaqësimi gjinor, Projektligji për Qeverinë nuk dërgohet në diskutim publik

July 3, 2019

Share article


Latest Publications

Related Espresso Insights

June 14, 2024

Espresso.Insights

The One Year Anniversary of EU Measures against Kosova

by GLPS

March 4, 2024

Espresso.Insights

Passport Hangover: What’s next after Spain’s Kosovo breakthrough?

by GLPS