Rreth 50 për qind e qytetarëve në Kosovë nuk kanë përdorur shërbimet elektronike në administrata publike gjatë pandemisë

February 2, 2021

Share article


Latest Publications

Related Espresso Insights

June 14, 2024

Espresso.Insights

The One Year Anniversary of EU Measures against Kosova

by GLPS

March 4, 2024

Espresso.Insights

Passport Hangover: What’s next after Spain’s Kosovo breakthrough?

by GLPS