Rreth 350 vetë në 21 kabinete ministrash, veç vitin e kaluar shtetit i kushtuan rreth 6 milionë euro

June 19, 2019

Share article


Latest Publications

Related Espresso Insights

June 14, 2024

Espresso.Insights

The One Year Anniversary of EU Measures against Kosova

by GLPS

March 4, 2024

Espresso.Insights

Passport Hangover: What’s next after Spain’s Kosovo breakthrough?

by GLPS