Nënshkruhet Memorandumi i Bashkëpunimit në mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Grupit për Studime Juridike dhe Politike- GLPS

April 8, 2021

Share article


Latest Publications

Related Espresso Insights

June 14, 2024

Espresso.Insights

The One Year Anniversary of EU Measures against Kosova

by GLPS

March 4, 2024

Espresso.Insights

Passport Hangover: What’s next after Spain’s Kosovo breakthrough?

by GLPS