Ligji për përgjegjësinë penale s’është në harmoni me Kodin Penal, kompanitë po amnistohen

March 17, 2021

Share article


Latest Publications

Related Espresso Insights

June 14, 2024

Espresso.Insights

The One Year Anniversary of EU Measures against Kosova

by GLPS

March 4, 2024

Espresso.Insights

Passport Hangover: What’s next after Spain’s Kosovo breakthrough?

by GLPS