Kurti: Administrata publike përballet me sfida, synojmë një efektive dhe të besueshme për qytetarë

February 25, 2022

Share article


Latest Publications

Related Espresso Insights

July 20, 2024

Espresso.Insights

What Can We Expect from von der Leyen’s Second Mandate?

by GLPS

June 14, 2024

Espresso.Insights

The One Year Anniversary of EU Measures against Kosova

by GLPS