GLPS prezantoi analizën “Trajtimi i rasteve të keqpërdorimit në prokurim publik nga gjykatat dhe prokuroritë në Kosovë”

February 25, 2022

Share article


Latest Publications

Related Espresso Insights

June 14, 2024

Espresso.Insights

The One Year Anniversary of EU Measures against Kosova

by GLPS

March 4, 2024

Espresso.Insights

Passport Hangover: What’s next after Spain’s Kosovo breakthrough?

by GLPS