GLPS: Për më shumë se 2 vite ngritën vetëm 10 aktakuza për krim të organizuar, i vogël numri i zgjidhjes së këtyre lëndëve

September 30, 2021

Share article


Latest Publications

Related Espresso Insights

July 20, 2024

Espresso.Insights

What Can We Expect from von der Leyen’s Second Mandate?

by GLPS

June 14, 2024

Espresso.Insights

The One Year Anniversary of EU Measures against Kosova

by GLPS