GLPS: Nëse ky draft shkon në Kuvend si i tillë, do të ketë sërish probleme në Kushtetuese por zbatim

October 24, 2022

Share article


Latest Publications

Related Espresso Insights

July 20, 2024

Espresso.Insights

What Can We Expect from von der Leyen’s Second Mandate?

by GLPS

June 14, 2024

Espresso.Insights

The One Year Anniversary of EU Measures against Kosova

by GLPS