100 ditë të Qeverisë Hoti: Shumë zëvendësministra, pak gra, pak testime dhe shumë infektime e vdekje nga COVID-19

September 16, 2020

Share article


Latest Publications

Related Espresso Insights

June 14, 2024

Espresso.Insights

The One Year Anniversary of EU Measures against Kosova

by GLPS

March 4, 2024

Espresso.Insights

Passport Hangover: What’s next after Spain’s Kosovo breakthrough?

by GLPS